UNDER UDVIKLING

SpaceTech denMACH i
skovbeskyttelse

Dataovervågning i realtid til beskyttelse af skove og bæredygtige økosystemer.

SKRÆDDERSYEDE END-TO-END-LØSNINGER

Strømlin skovforvaltningen med IoT-teknologi

I lyset af stigende udfordringer i traditionel skovbeskyttelse kan SpaceTech denMACH nemt og hurtigt integrere et miljøovervågningsnetværk i realtid med advarsler om brand og røg til forebyggende og handlingsrettede eftersøgnings- og redningsoperationer. Ved at udnytte fordelene ved satellit-IoT-teknologi etablerer vores løsning et robust og pålideligt overvågningsnetværk, selv i de mest fjerntliggende skove verden over. SpaceTech denMACH sikrer en proaktiv tilgang til skovbeskyttelse og sikrer beskyttelsen af vores naturlige ressourcer for fremtidige generationer.

Tilpassede sensorer

Skræddersyet overvågning til jeres behov.

Intelligent dataanalyse

AI-drevne data-dashboards.

Optimeret datadækning

Global datadækning i realtid.

denMACH ONE i skovbeskyttelse

Monitorer jeres skov med kommunikerende sensorer.

Strategisk placeret i hele skoven danner vores overvågningssensorer et netbaseret system, der sikrer omfattende dækning af hvert skovhjørne. Vores modem kommunikerer med en central hub og transmitterer data til vores partnere for at give realtidsadvarsler ved skovrydning eller skovbrande. Denne dynamiske arkitektur muliggør øjeblikkelige handlinger uanset placering.

Fordele

Omkostningseffektiv og automatiseret dataindsigter

1. Udfordringer

  • Sen detektion af skovbrande kan resultere i hurtig og udbredt ødelæggelse af økosystemer.
  • Det er udfordrende at lokalisere nøjagtige brandlokationer, især i fjerntliggende skovområder.

2. Løsninger

  • Røg- og brandsensorer registrerer potentiel brandrisiko og sender alarmer i realtid.
  • Geopositionering viser den præcise placering af hændelser.

3. Forretningsværdi

  • Omkostningseffektiv skovdrift.
  • Mindsket risiko for at brande eskalerer til katastrofale hændelser.
  • Reduceret skovrydning gennem proaktiv dataindsigt.

Slut dig til SpaceTech denMACH for en bæredygtig fremtid.

SpaceTech denMACH forestiller sig ikke kun en fremtid med bæredygtig skovforvaltning. Vi tager føringen. Vores realtidsovervågning giver mulighed for at styre økosystemer som aldrig før. Vær med til at forme en bæredygtig fremtid, hvor innovation og skovbevarelse mødes.