UNDER UDVIKLING

SpaceTech denMACH i
s
kovbeskyttelse

IoT SATCOM-teknologi til beskyttelse af skove og bæredygtige økosystemer.

skræddersyede løsninger

Effektiviser skovforvaltning med IoT-teknologi.

I lyset af de voksende udfordringer inden for traditionel skovforvaltning kan vi problemfrit integrere miljøovervågning for brandforebyggelse, eftersøgnings- og redningsfunktioner, hvilket reducerer omkostningerne ved manuel overvågning. Denne innovative løsning sikrer en proaktiv tilgang til beskyttelse af vores skove. Fordelene ved IoT SATCOM-teknologi skaber et robust og pålideligt værktøj til bæredygtig skovforvaltning, selv på de mest afsidesliggende steder i verden. Via vores banebrydende løsninger fremmer SpaceTech denMACH en harmonisk balance mellem bevarelse af skove og lokalsamfundenes velbefindende.

Tilpassede sensorer.

Skræddersyet overvågning til dine behov.

Intelligent dataanalyse.

Mulighed for rå og bearbejdet data.

Optimeret dækning.

Vælg mellem høj og lav dækning.

Styrk din skov med kommunikerende sensorer.

Kernen i SpaceTech denMACHs banebrydende system er et sensornetværk, der er strategisk placeret i hele skoven. Dette omhyggelige gitterdesign garanterer omfattende dækning af udpegede områder. Sensorerne kommunikerer problemfrit med en central hub, der modtager og sender data hurtigt og pålideligt til et cloud-baseret system. Denne arkitektur skaber muligheder for øjeblikkelige advarsler, der giver handlingsorienteret indsigt til hurtig beslutningstagning og velkoordinerede reaktioner, uanset hvor de befinder sig.

Fordele

Omkostningseffektive og automatiserede dataindsigter.

1. Problemer.

  • Mindre problemer kan hurtigt udvikle sig til katastrofale brande.
  • Skovrydning er en stor belastning for planetens økosystemer.
  • Eftervirkningerne indebærer langvarige genopretningsperioder og betydelige omkostninger til genopbygning.

2. Løsninger.

  • Tidlige advarsler via røg- og brandalarmer.
  • Integrerede sensorer måler vigtige miljøparametre, herunder jordbundsforhold, temperatur og CO2-niveauer.
  • Geo-positioneringsteknologi muliggør målrettede interventioner, effektive eftersøgnings- og redningsoperationer og optimeret ressourceallokering.

3. Forretningsværdi.

  • Styrket beslutningstagning og reduktion af genopretningsomkostninger.
  • Mindsket risiko for at brande udvikler sig til katastrofer.
  • Beskyttede og bevarede sårbare økosystemer.
  • Reduktion af potentielle skader på nabosamfund.

Bidrag til en bæredygtig fremtid.

SpaceTech denMACH har forpligtet sig til at være banebrydende inden for vores teknologi, så vi ikke kun kan løse aktuelle udfordringer, men også bane vejen mod en fremtid, hvor banebrydende teknologi sameksisterer problemfrit med principperne for skovbeskyttelse.