UNDER UDVIKLING

SpaceTech denMACH i
Strømforsyning

Revolutionerer inspektioner af elnettet og sikrer pålidelig energidistribution.

skræddersyede løsninger

Sikrer energisystemer med proaktive løsninger.

Fejl i elnettet kan føre til betydelige problemer for borgere og økosystemer. Hos SpaceTech denMACH udnytter vi IoT SATCOM-teknologi til at identificere behov for vedligeholdelse i de tidlige stadier. Denne proaktive tilgang hjælper med at forhindre potentielle funktionsfejl og opdager ustabile master i tidlige stadier. Ved at implementere vores alt-i-en-løsning er SpaceTech denMACH klar til at optimere elsystemer, sikre effektiv strømforsyning og identificere problemer, før de eskalerer.

Tilpassede sensorer.

Skræddersyet overvågning til dine behov.

Intelligent dataanalyse.

Mulighed for rå og bearbejdet data.

Optimeret dækning.

Vælg mellem høj og lav dækning.

Revolutioner styringen af eldistributionen.

Vores enhed gentænker styringen af energiinfrastruktur ved at levere indsigter i strømforsyningen i realtid. Industrier får mulighed for proaktivt at løse problemer gennem et sofistikeret IoT-netværk, der kommunikerer problemfrit med en central hub. Vores IoT-enhed revolutionerer styringen af strømforsyningen og baner vejen for en pålidelig og bæredygtig energifremtid.

Fordele

Omkostningseffektive og automatiserede dataindsigter.

1. Problemer.

  • Manuel kontrol og inspektion af strømkomponenter er dyre, tidskrævende og ineffektive.
  • Ikke-planlagte pauser og udstyrsfejl medfører betydelige omkostninger.
  • Elnettenes store komplekse natur skaber udfordringer for effektiv overvågning.

2. Løsninger.

  • Kontinuerlig overvågning letter proaktiv vedligeholdelsesplanlægning, forhindrer strømtab og reducerer udgifter.
  • Automatiseret dataindsamling og advarsler om stabilitet, temperatur, fugtighed og forhold i højspændingsmaster.

3. Forretningsværdi.

  • Minimere udgifter i forbindelse med inspektioner.
  • Reducere omkostninger ved vedligeholdelse.
  • Sikre pålidelig energidistribution.

Global stabilitet for pålidelig energiinfrastruktur.

SpaceTech denMACH hjælper med at afværge betydelige omkostninger for regeringer, virksomheder og organisationer i forbindelse med ustabile højspændingsledninger. Vores løsning løser effektivt problemer med dårligt fungerende elnet og tilbyder data uanset placering.